NRB Home-Link  Båtene til Norsk Roklub i Berlin e. V.

Boot des NRB - Dobbelfirere
- Dobbeltoere
- Enere
- Andre Båter


Doppelvierer
Navn Kategori Type Status
"Kamerat" Dobbelfirer med styrmann (D4m) B-gig, tre, klinkbyggd Klar til bruk
"Hydro" Dobbelfirer med styrmann (D4m) C-gig, kryssfiner kravellbyggd eKlar til bruk, komplett overhaling 2002
"Saar" Dobbelfirer med styrmann (D4m) Konkurransebåt, kryssfiner, kravellbyggd Klar til bruk, max 60 kg,
selges billig
Start

Dobbeltoere
Navn Kategori Type Status
"Ruinen" Dobbeltoer med styrmann (D2m) B-gig, tre, klinkbyggdoverbyggd Klar til bruk
"Verdande" Dobbeltoer uten styrmann (D2o/ D1m) B-gig, tre, klinkbyggdoverbyggd Klar til bruk
"Leiv" Dobbeltoer med styrmann (D2m) B-gig, tre, klinkbyggd Klar til bruk
"Blizzard" Dobbeltoer uten styrmann (D2) Konkurransebåt, komposit Klar til bruk, max.70 kg,
selges billig
Start

Enere
Navn Kategori Type Status
"Hydro II" Ener (D1) B-gig, tre, klinkbyggd Klar til bruk
"MH" Ener (D1) Konkurransebåt, komposit Klar til bruk, 80 kg-båt
"Gluck" Ener (D1) Konkurransebåt, komposit Klar til bruk, 65 kg
N. N. Ener (D1) Barneener, komposit Klar til bruk, 50 kg
Start

Kanoer/Kajakker
Navn Kategori Type Status
"Petter W." Åpen kano GfK Klar til bruk
"Nøkken" Tomannskajakk (K2) GfK, todelt Klar til bruk
"Huldra" Enmannskajakk (K1) PE Klar til bruk
Fjordboot
Navn Kategori Type Status
"Sognefjord" Stor, åpen tresjekte Tresjekte, klinkbyggd Ute av stand,fiskebåt fra Sognefjorden
Start