NRB Home-Link  Struktur til Norsk Roklub i Berlin e. V.

Struktur NRB Struktur Stiftelsen Struktur Venneforening

Norsk Roklub i Berlin

Norsk Roklub i Berlin e.V.: NRB ble grunnlagt i 1907 av normenn bosatt i Berlin. De kjøpte tomten i Berlin Haselwinkel og i 1909 ble det første klubbhuset bygget. I 30 årene hadde klubben gode dager men i 1945 måtte klubben stenge og eiendomsretten ble overdratt til andre. Helt til slutten av DDR's styre ble klubben ført videre fra Oslo av aktive medlemmer som hadde bodd i Berlin før krigen. Og i 1991 kom tomten i Haselwinkel igjen i foreningens eie. I 1993 ble det satt igang omfattende renoveringsarbeider og roaktiviteten ble gjenopptatt. Ved siden av å drive klubben sørger de idag ca 60 medlemmene for orden og pleie av tomt, båthus og båter.

Start

Stiftelsen

Stiftelsen Norsk Roklub i Berlin: Stiftelsen ble grunnlagt av aktive medlemmer av roklubben som hadde bodd i Berlin før krigen. De står som eiere av eiendommen i Haselwinkel og lar klubben få bruke tomten gratis. Oppgaven til stiftelsen er å støtte roklubben og styrke forbindelsen til Norge. Styret består av 5 personer, dannet av tilbakevendte medlemmer.

Start

Venneforening

Venneforeningen Norsk Roklub i Berlin: Venneforeningen Norsk Roklubb i Berlin: Stiftelsen kann formelt ikke oppta flere medlemmer. Derfor har Nordmenn som var aktive medlemmer i Roklubben dannet en Venneforening. Målet med venneforeningen er å styrke sammenholdet til "ex-Berliner" med sammenkomster, roturer og å pleie forbindelsen med Berlin. Venneforeningen er også et kontaktsted for de som ønsker å vite mer om roklubben i Berlin.

Start