NRB Home-Link  Aktivitetene til Norsk Roklub i Berlin e. V.

viktige aktiviteter i 2021

C O R O N A

Juni

Hver fredag Rotur, kl. 18.00
27.06., kl. 17.00 St. Hans

August

14.08., kl. 10.00 Dugnad
28.08., kl. 11.00 Rotur/ Sensommerfest

September

25./ 26.09. Rotur i Frankfurt/ O.