NRB Home-Link  Styre til Norsk Roklub i Berlin e. V.

Funktion Person
formann Sigri Kløve
nestformann Judith Kauper
regnskapsfører Håkon Caspersen
sekretær Martine Sagen Nilsen
båtsvert Bernd Hoffmann
rosjef Tobias Hess
uten bestemte oppgaver i styret Andrea Kragerud