NRB Home-Link  Styre til Norsk Roklub i Berlin e. V.

Funktion Person
formann Judith Kauper
nestformann Sabrina Sokoloff
regnskapsfører Maren Detering
sekretær Antje Wilke
båtsvert Uwe Nestle
rosjef Tobias Hess
uten bestemte oppgaver i styret Liv Aas